De geschiedenis van Whisky

04-history-of-whiskyWhisky is een gedistilleerde drank. Al in het jaar 322 voor Christus kende men distillatietechnieken. Dit blijkt uit geschriften van de Griekse filosoof Aristoteles. Het waren echter de Arabieren die deze techniek naar het westen brachten. Zij gebruiken het proces van distillatie vooral voor cosmetische producten en medicijnen.

Doorheen de geschiedenis leerde men dat het ook mogelijk was om uit granen te distilleren. Algemeen wordt aangenomen dat dit al in de 12de eeuw gebeurde. Het eerste schriftelijke bewijs van de distillatie van alcohol in Schotland dateert uit de 15de eeuw. In die tijd waren het monniken die alcohol distilleerden en deze gebruikten de Whisky vooral als medicijn tegen allerhande aandoeningen. Juist omwille van deze helende krachten werd de drank ‘levenswater’ genoemd. Het ultieme bewijs dat monniken alcohol distilleerden is terug te vinden in een officieel document van de Schotse koning uit die tijd, James IV, waarbij hij aan John Cor, de abt van de abdij van Lindores in Fife, Schotland de toestemming geeft om ‘levenswater’ te stoken.

Deze drank werd al gauw onder de gehele bevolking populair, ook onder degenen die helemaal niet ziek waren. Velen konden de smaak van deze drank best wel waarderen en men kreeg er bovendien ook een aangenaam gevoel door. Dit levenswater smaakte echter helemaal nog niet als de huidige Whisky. De drank had een heel ruwe smaak en dit kwam vooral omdat deze helemaal niet gerijpt werd en op heel jonge leeftijd op flessen gedaan werd.

Onder de heerschappij van koning Hendrik VII werden de kloosters ontbonden waardoor de Whisky niet langer door de monniken gestookt kon worden. Het stoken gebeurde voortaan door de gewone Schotten thuis. De overheidsdiensten uit die tijd merkten dat dit voor de gewone bevolking een heel lucratief zaakje werd en wilden dan ook een graantje meepikken. In 1644 werden op het stoken van Whisky officiële belastingen geheven. Uiteraard nam het illegaal stoken van Whisky hierdoor toe. Pas in het jaar 1823 werd het stoken van Whisky volledig legaal en ontwikkelden zich in Schotland en heel wat andere landen over de hele wereld officiële Whisky- distilleerderijen.